Vláda navrhuje, aby daň z nabytí nemovitých věcí nově platil kupující

Na začátku října 2015 vláda schválila návrh z dílny Ministerstva financí předložený Andrejem Babišem, kterým by se měnilo zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Aby vstoupil návrh v platnost, musí jej schválit Parlament, tedy je třeba, aby prošel jeho oběma komorami (Poslaneckou sněmovnou a Senátem).

pen

Mezi hlavní změny týkající se daně z nabytí nemovitých věcí, k nimž by mělo od 1. dubna 2016 dojít, patří změna poplatníka této daně. Nově by jím ze zákona měl být nabyvatel, tedy kupující. A zrušen by měl být institut ručení. V současné době platí, že tuto daň hradí (až na výjimky – v případě dražby, exekuce, vyvlastnění atd.) prodávající, pokud se smluvní strany v kupní smlouvě nedohodnou jinak, a kupující je pak ručitel.

 

Další navrhované změny se týkají – změny koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí (V zájmu zjednodušení správy daně se proto navrhuje, aby zdanění nabytí inženýrských sítí bylo omezeno pouze na nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je její součástí či částí.), osvobození nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem územním samosprávným celkem ve veřejném zájmu, zjednodušení určení základu daně v případě směny nemovitých věcí. Dále osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek se nově bude vztahovat pouze na první úplatné nabytí stavby a jednotky dokončené nebo užívané, bez ohledu na to, kolikrát byly takové stavby a jednotky převedeny jako rozestavěné. Dochází rovněž k rozšíření předmětu daně z nabytí nemovitých věcí o případy smluvního prodloužení práva stavby a další dílčí změny.

 

Čerpáno z www.vlada.cz

Komentáře

    Přidat komentář

    * Nezapomeňte na povinné pole.