Novostavba – (před)přejímka

Novostavba – (před)přejímka

V tomto článku bych se rád věnoval více pojmům, se kterými se setkáváme při koupi novostavby. Pro začátek si uveďme základní výklad pojmů. Předjímka je postup, při kterém dochází ke kontrole novostavby inspektorem zhruba 2 až 3 měsíce před kolaudací. Přejímka je postup, při kterém dochází k důkladné technické inspekci po finálním dokončení. Výsledky inspekce se zaznamenávají do předávacího protokolu.

Termín předjímky i přejímky je ovšem potřeba si pohlídat ve smlouvě, ve které by měly být tyto data závazně dohodnuta. Poprvé Vám bude doručena pozvánka stavební společností či developerem k technické kontrole (předjímce) 2 až 3 měsíce před finálním dokončením stavby. Tato předjímka probíhá za přítomnosti stavebního technika developerské (stavební) společnosti a jejím hlavním cílem je zjištění případných vad a nedodělků.

Přejímka probíhá po finálním dokončení stavby. I při přejímce dochází k důkladné technické  kontrole, která se zaznamenává do předávacího protokolu. Kromě detailního popisu takový protokol musí obsahovat kompletní fotodokumentaci a podpisy, tedy váš jako kupujícího a také zástupce stavební (developerské) společnosti. Reklamaci zjištěných nedostatků můžete provést hned na místě. Developer je povinen tyto nedostatky odstranit nebo slevit z ceny. Tímto postupem můžete předejít pozdějším soudním přím.

Kromě hotové stavby by Vám měl developer předat i příslušné dokumenty, mezi které například patří: dokumentace o provedení stavby, tlakových zkouškách, revizích, certifikáty, záruční listy.

Společně se stavbou Vám developer nebo stavební společnost předává i záruky, které se ke stavbě vztahují. Záruka na provedené práce (např. zednické) se specifikuje ve smlouvě. Záruka na výrobky umístěné v novostavbě je klasicky 2 roky (umyvadla, toalety, ventilátory,…). Skryté vady se dají reklamovat do 5 let.

Na kompletním odstranění veškerých závad vždy trvejte před nastěhováním. Ušetří Vám to spoustu starostí. Některé opravy mohou totiž vyžadovat delší čas nebo způsobují drobný prach, který byste jen velmi těžko odstraňovali.

Technický inspektor

Na trhu je celá řada specializovaných subjektů, která poskytuje služby v oblasti technické kontroly novostaveb. I když Vám cena za takovou kontrolu přijde možná vysoká, investice se určitě vyplatí.

Komentáře

    Přidat komentář

    * Nezapomeňte na povinné pole.