IPP – Index podlažní plochy

Nejprve si vysvětlíme, co pojem IPP neboli index podlažní plochy znamená. Tento index vyjadřuje poměr mezi celkovou plochou všech nadzemních podlaží v m² k celkové výměře konkrétní parcely v m² (nebo jinak jako poměr hrubé podlažní plochy v m² k celkové výměře konkrétní parcely v m²).

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2004 v platném znění uvádí toto:

Index podlažní plochy( I P P ) – vyjadřuje intenzitu využití území (např. z hlediska utváření charakteru území, možného zatížení technické infrastruktury apod.), tj. počet m2 hrubé podlažní plochy na m2 základní plochy. Za hrubou podlažní plochu se přitom považuje půdorysná plocha všech plných nadzemních podlaží staveb včetně konstrukcí a za plné nadzemní podlaží pak každé podlaží vyjma podkroví a podzemních podlaží. Za podkroví se přitom považuje takové podlaží, které má pouze střešní nebo vikýřová okna (kromě schodišťových, přípustných i v obvodové stěně), které má nad minimálně 33 % podlažní plochy šikmý strop a jehož svislé stěny navazující na šikmý strop jsou max. 1,3 m vysoké. Podkroví se mezi plná podlaží započítává pouze v případě, když se jeho využitelná plocha (tj. ta, nad níž je světlá výška místnosti větší než 1,3 m) rovná minimálně 2/3 plochy pod ním ležícího podlaží. Za podzemní se přitom považuje takové podlaží, které má úroveň podlahy níže než 0,8 m pod nejvyšším bodem přilehlého území v pásmu širokém 5,0 m po obvodu objektu.

A teď si řekněme, co to znamená v praxi. Definice je dost rozsáhlá a pro někoho i složitá, ale je hodně důležitá. Jde o základní nástroj s nímž se setkáváme v územním plánu. Jednoduše řečeno, pokud koupíte pozemek a vytvoříte pro něj projekt stavby, například bytového domu, musí tento projekt splňovat maximální povolenou hodnotu IPP v příslušném územním plánu. Maximální IPP udává, kolik nadzemních podlaží může stavba mít.

Uveďme si jednoduchý příklad:

Koupili jste pozemek o 1.000 m² v městské části Brno – Slatina, mapa Územního plánu města Brna (odkaz níže) uvádí, že vaše stavba na parcele se musí vejít do max. hodnoty 0,2. Necháte si vytvořit projekt na dvoupodlažní rodinný dům 8x10m. Vaše celková podlahová plocha tedy činí 160 m², výpočet IPP bude 160/1000 = 0,16. Splňujete tedy podmínku max. IPP.

Hodnota maximálního IPP se stanovuje pro každý územní plán samostatně. Hodnota IPP se tedy může lišit i ulice od ulice.

V následujícím odkazu naleznete maximální IPP pro město Brno:

https://gis.brno.cz/ags/upmb/

IZP – Index zastavěných ploch

V praxi se setkáváme ještě s jedním podobným termínem. Pojďme si ho trochu vysvětlit.

IZP neboli index zastavěných ploch vyjadřuje poměr mezi součtem všech zastavěných ploch v m² a plochou tohoto pozemku v m².

Uveďme si praktický příklad:

Koupili jste pozemek o výměře 1.000 m² v městské části Brno – Slatina, hodnota indexu je například do 0,2. Váš projekt je vytvořen na stavbu 8x10m. Zastavěná plocha tedy činí 80 m², výpočet IZP tedy bude 80/1000 = 0,08. Splňujete tedy podmínku IZP.

Nevychází Vám IPP nebo IZP ? Kontaktujte nás a zkusíme Vám navrhnout optimální řešení k úspěšné realizaci Vašeho projektu. 

Komentáře

    Přidat komentář

    * Nezapomeňte na povinné pole.