Archiv měsíce: Leden 2016

Vymezení pojmů co je běžná údržba a drobné opravy související s užáváním bytu

  Od 01.01.2014, kdy vstoupil v platnost nový Občanský zákoník (dále NOZ), přestalo platit nařízení vlády č.258/1995 Sb., které upravovalo úhradu nákladů za drobné opravy v nájemním bytě. Dle NOZ bylo možné v nájemní smlovuě upřesnit, co je běžná údržba a co jsou drobné opravy.   Od 01.01.2016 začalo platit nové nařízení , které upřesňuje, co je běžná...