Archiv měsíce: Říjen 2017

Novela občanského zákoníku a návrat předkupního práva

S účinností od 1.1.2018 občanský zákoník zakotvuje zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci. Toto právo již existovalo v minulosti, novým občanským zákoníkem bylo zrušeno a novelou je tedy opět do právního řádu vráceno. Co znamená návrat předkupního práva pro spoluvlastníky nemovitosti? Pokud jste spoluvlastníkem nemovitosti, budete nejdříve povinni písemně nabídnout svůj podíl i dalším spoluvlastníkům,...