Samostatný nebo řadový domek?

Stejně jako se mění trendy například v jídle, mění se i v bydlení. Po jedné vlně přichází druhá, která mění jak způsob, tak styl našeho bydlení. Zapříčiněno je to nejenom měnícím se vkusem, ale i ekonomickou situací jedinců nebo celé společnosti. Již několik let trvající vzestup české ekonomiky by mohl vést k domněnce, že si budeme moci dovolit větší a větší bydlení. Opak je však pravdou. Dobrá finanční situace společnosti, společně s nízkou mírou nezaměstnanosti zvyšuje i ceny nemovitostí.

Ve většině velkých měst ceny nemovitostí stále rostou. Přesto je třeba Praha-Východ a Západ na prvním místě v rámci celé České republiky v nové bytové výstavbě. Nejedná se jen o bytové domy, staví se i rodinné domy. Výstavba rodinných domů přinesla nový trend. Zatímco dříve lidé vyhledávali samostatné rodinné domy, tzv. solitérní, stojící na velkých pozemcích, tak v současné situaci lidé tíhnout spíše k řadovým rodinným domům s menšími pozemky. Takové bydlení jim dopřeje luxus rodinnného domu, přesto levněji než by to bylo u samostatného domku. U rodinného domu odpadá například řešení problémů spojených s bydlením v bytovém domě, kde o společném prostoru rozhoduje řádově větší počet lidí. Řadové domky, proto přinášejí řadu výhod, stávají se kompromisem mezi dražšími solitérními domky a levnějšími bytovými jednotkami. Co se zatím nemění je stálý trend výstavby na okraji měst. Taková místa umožňují bydlení v klidném prostředí, ovšem se snadnou dostupností do center měst či průmyslových oblastí. Pokud si vyberete k životu takové místo, je vždy nasnadě věnovat dostatek času prohlídce okolí a zjištění, jestli je v dosahu dostatečná občanská vybavenost a jaká je již zmiňovaná dopravní dostupnost.

Dokud u Vás nakonec vyhraje koupě nového bydlení (novostavby), ať už rodinného domu či bytu v bytovém domě, měli byste si vždy zkontrolovat kvalitu provedených prací a použité technologické postupy. Případné nedostatky by se Vám totiž mohly prodražit. Proveďte proto důkladnou technickou kontrolu a všechny zjištěné závady zaznamenejte do předávacího protokolu. Pokud však nemáte příslušné vzdělání či zkušenosti, doporučujeme, aby kontrolu provedl specializovaný inspektor. Developer je povinnen tyto nedostatky odstranit nebo slevit z ceny. Tímto postupem můžete předejít pozdějším soudním přím. Taková kontrola se týká nejenom hotové stavby, ale i projektu který je zatím na papíře.

Z realitního slovníku: (Před)přejímka

Předjímka je postup, při kterém dochází ke kontrole novostavby inspektorem zhruba 2 až 3 měsíce před kolaudací.

Přejímka je postup, při kterém dochází k důkladné technické inspekci. Výsledky této inspekce se zaznamenávají do již zmiňovaného předávacího protokolu.

Více informací k přejímce novostavby naleznete v příštím článku.

Komentáře

    Přidat komentář

    * Nezapomeňte na povinné pole.