Slovník pojmů v realitách

Možná zvažujete prodat nemovitost a tak je dobré vyznat se v realitní terminologii. V tomto článku najdete výběr z pojmů, které zaznívají při prodeji či pronájmu nemovitosti.

3+1, NEBO 3+kk

Toto označování bytů, ale i domů je zažitý zvyk již dlouhá léta. Číslovka označuje počet samostatných pokojů. Ložnice, dětský pokoj, obývák… Za znaménkem je pak označení pro kuchyň. Buď je kuchyň samostatně oddělená místnost = 1, nebo se jedná o tzv. kuchyňský kout = kk.

BYT VE VLASTNICTVÍ (OV)

Často nesprávně užívaný obrat osobní vlastnictví. Jedná se o byt vyčleněný jako jednotka, která je zapsaná v katastru nemovitostí.

DRUŽSTEVNÍ BYT (DV – družstevní vlastnictví)

Byt, který je ve vlastnictví družstva. Tzv. „vlastník“ má k němu právo nájmu. Jako člen družstva má práva a povinnosti spojená s členstvím. Při prodeji respektive převodu se prodávají právě tato práva a povinnosti v družstvu.

ANUITA

Zbývající část úvěru bytového družstva připadající na konkrétní podíl v družstvu zpravidla na byt. Převádí-li se byt, tato částka přechází na nabyvatele.

BALKÓN

Balkón poznáte, že vystupuje z půdorysu domu.

LODŽIE

Lodžie vypadá jako balkón, může být však zakomponovaná do nosné konstrukce stavby a může mírně přesahovat přes půdorys domu. Někdy se setkáte i s betonovým balkónem, kterému se říká lodžie.

BYTOVÉ DRUŽSTVO (BD)

Právnická osoba, která je vlastníkem nemovitosti – zapsaná v katastru. Jeho hlavním úkolem je pronajímat byty svým členům, dohlížet na jejich povinnosti a plnit jejich práva.

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK (SVJ)

Právnická osoba, která zpravidla zajišťuje provoz, správu či opravy společných prostor domu.

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM)

Majetek, který manželé získají během trvání manželství. Vlastní-li například nemovitost právě v SJM, musí veškeré smlouvy vždy podepisovat společně.

CELKOVÁ PLOCHA BYTU (PODLAHOVÁ PLOCHA)

Součet ploch všech místností bytu včetně teras, balkónů a lodžií.

UŽITNÁ – UŽITKOVÁ PLOCHA BYTU  

Jedná se o skutečně využitelnou plochu. Definice převzata z dnes už neplatné vyhlášky ministerstva financí č. 85/1997 Sb – užitkovou plochou bytu se rozumí součet ploch všech jeho místností včetně místností vedlejších, užívaných výhradně nájemcem bytu, bez ploch domovního vybavení včetně sklepů.

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

Daň z nabytí nemovitých věcí, dřív známá jako daň z převodu nemovitosti. Daň hradí kupující, sazba je ve výši 4 % z kupní ceny nebo odhadu, záleží která z částek je vyšší. Splatná je do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

KATASTR NEMOVITOSTÍ

Veřejný seznam, který obsahuje údaje o nemovitých věcech. nahlizenidokn.cuzk.cz

NÁVRH NA VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Formulář prodávajícího a kupujícího, aby na základě uzavřené smlouvy zahájil řízení o povolení zápisu vkladu např. vlastnického práva do katastru nemovitostí. Interaktivní formulář naleznete zde:
https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx

LIST VLASTNICTVÍ (LV, NEBOLI LVÉČKO)

Veřejná listina vydaná katastrálním úřadem. Na ní naleznete vlastníka nemovitosti, ale také číslo pozemku, katastrální území, věcná břemena a případná další omezení vlastnických práv či poznámek, například při zástavě vůči bance.

VĚCNÉ BŘEMENO

Omezení vlastníka nemovitosti – je povinen něco strpět. Toto omezení přechází i na pozdější vlastníky dané nemovitosti nebo jej lze vymazat. Například právo chůze, jízdy, právo studny, právo zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a umístění nové pojistkové skříně v rozsahu geom. plánu a podobně.

NABÝVACÍ TITUL

Zpravidla listina, na základě které konkrétní osoba nabyla vlastnické právo k nemovitosti (kupní smlouva, darovací  či dědická smlouva, ale také třeba soudní rozhodnutí)

Prodej nemovitosti je životní situace, která vyžaduje řádnou péči, pečlivost, důslednost, ale také mnoho znalostí, které celý proces zjednoduší – když víte, co dělat, NEBLOUDÍTE a jen tak Vás něco nepřekvapí. 

Prodej nemovitosti může být pokus / omyl a nebo se společně můžeme držet lety osvědčeného postupu

Nenechte se překvapit, spojte se s profesionálním makléřem a prodej nemovitosti pro Vás může být RADOST.

Ozvěte se mi a rád Vám i jen nezávazně poradím, pomůžu stanovit tržní cenu (odhad ceny nemovitosti pro Vás rád udělám ZDARMA) a třeba Vás i provedu celým procesem prodeje nemovitosti.

Zkrátka udělám maximum proto, abychom maximalizovali Váš zisk, minimalizovali rizika a ušetřili Vám co nejvíce času.

Zkrátka udělám maximum proto, aby prodej i Vaší nemovitosti proběhl hladce.

S jakoukoliv prosbou se na mě obraťte na tel. +420 604724137 nebo emailu frantisek@frantisekrucka.cz

Přeji Vám krásný den,

František Růčka
Specialista na prodej nemovitostí v Brně a okolí

Komentáře

    Přidat komentář

    * Nezapomeňte na povinné pole.