Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2018

Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2018

Koho se týká podání přiznání z nemovitých věcí

Občané a firmy, kteří pořídili v roce 2017 novou nemovitou věc (počítá se datum podání návrhu na vklad kupní smlouvy), mají povinnost do 31. ledna 2018 podat daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu. Máte-li nemovité věci ve více krajích, je nutné podat daňová přiznání zvlášť (co kraj to jedno daňové přiznání). Přiznání podáváte i v případě, že jste stav svého bydlení či parcely v loňském roce proměnili, například v účelu užití stavby (změna pozemku na stavební parcelu), přístavba nebo změna výměry pozemku. Termín úhrady daně z nemovitosti je do 31.5.2018.

Než začnete vyplňovat přiznání, přečtěte si pokyny

Jedná se o 12 stran, číslo tiskopisu je 25 5450/1. Pro vyplnění formuláře využijte interaktivní aplikace EPO. Upozorní Vás na případné chyby. Při vyplňování do papírového formuláře vytisknutém PDF formuláři bez znalosti uděláte chyby a budete nejspíš přiznání doplňovat. Odkaz naleznete níže nebo interaktivní aplikaci EPO najdete ve sloupci EPO a následně kliknete na tlačítko zobrazit (s šipkou).

Způsoby podání daňového přiznání

– osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu. Fyzické podání přiznání je možné na jakékoli podatelně finančního úřadu. Následně si finanční úřady přiznání mezi sebou přepošlou.

– zaslání poštou (uznává se datum podání na poště)

– v případě, že jste majitel aktivní datové schránky, máte povinnost zaslat přiznání elektronicky (využijte interaktivní aplikace EPO – viz odkaz níže). Jedná se o nejrychlejší variantu a je zadarmo.

Pokud nestíháte podat daňové přiznání včas, můžete tak ještě bez jakýchkoliv pokut učinit do pěti pracovních dnů po určeném termínu, dále už následují sankce 0,05% vypočítané daně za každý den prodlení, nejvýše však 5% vyměřené daně.  Částku do 200,- Kč úřady odpouští. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, začíná pokuta na 500,- Kč.

Způsoby podání ODHLÁŠKY k dani z nemovitých věcí

Prodali jste nemovitost v roce 2017 (počítá se datum podání návrhu na vklad kupní smlouvy) a zároveň Vám nezbyla žádná nemovitá věc v kraji? Odhlášení k dani z nemovitých věcí poveďte oznámením tzv. volnou formou, kde oznámíte finančnímu úřadu, že jste např. prodali konkrétní byt a nemáte žádné jiné nemovité věci. V případě že Vám ale nějaká nemovitá věc v kraji zbyla či jste ji nově koupili v předcházejícím roce, tuto odhlášku k dani z nemovitých věcí vepíšete jednoduše do formuláře do klasického přiznání k dani z nemovitých věcí (jedná se o ostatní přílohy).

Nechcete dostávat složenku poštou ale elektronicky do emailu?

Vyplňte formulář: Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Číslo tiskopisu je 25 5559.

Chcete platit daň z nemovitých věcí SIPEM?

Vyplňte formulář: Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Číslo tiskopisu je 25 5557.

Jaké jsou přílohy k přiznání k dani z nemovitých věcí? (Při vyplňování přes interaktivní aplikaci EPO Vám tyto přílohy vygeneruje aplikace sama.)

-pro pozemky je to – List k dani z pozemků- II oddíl – číslo tiskopisu je 25 5532 (v případě že jste nabyli byt a k bytu náleží nějaké spoluvlastnické podíly k pozemku pod budovou či ostatním pozemkům okolo, vyplňujete pouze III oddíl, tj. List k dani ze staveb a jednotek)

-pro stavby a jednotky je to List k dani ze staveb a jednotek – III oddíl – číslo tiskopisu je 25 5533

 

Na tomto odkazu najdete všechny formuláře potřebné k podání daňového přiznání k dani z nemovitostí pro rok 2018: http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx?rok=2017&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB06

Přímý odkaz na interaktivní aplikaci EPO: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=5VTapCh8mg8Ci9ceu63d2ODm&ext=t

 

V případě dotazů se obracejte přímo na kompetentní finanční úřad nebo na Františka Růčku, tel. 604 724 137 , frantisek@frantisekrucka.cz

Komentáře

    Přidat komentář

    * Nezapomeňte na povinné pole.