Držitelé datových schránek mohou získat zdarma výpis z Rejstříku trestů

výpis

Držitelé datových schránek (pokud jí nemáte, zdarma si jí můžete založit na české poště) mohou získat zdarma výpis z Rejstříku trestů. Postačí k tomu vyplnění jednoduchého formuláře na Portálu veřejné správy v rámci aplikace CzechPOINT@home. Výpis z Rejstříku trestů pak dojde během okamžiku do datové schránky jejího držitele. Výpis v elektronické podobě je veřejnou listinou, a tudíž v rámci elektronické komunikace osvědčuje bezúhonnost stejně jako výpis v podobě listinné.

Pokud občan potřebuje převést výpis v elektronické podobě na podobu listinnou a chce, aby si listina uchovala povahu veřejné listiny, tak musí požádat o provedení autorizované konverze, kterou provádějí kontaktní místa veřejné správy. Tento postup není nijak složitý, postačí prostřednictvím datové zprávy požádat o autorizovanou konverzi, na základě tohoto požadavku získá občan kód, se kterým musí navštívit některé z kontaktních míst veřejné správy – CzechPOINT, kde poté za poplatek 30,- Kč za stránku získá konvertovaný dokument, který bude mít povahu veřejné listiny i v listinné podobě.

Stejným způsobem si můžete nechat např. poslat výpis z obchodního rejstříku a další dokumenty.

zde odkaz: https://portal.gov.cz/obcan/formulare

výpis

 

Komentáře

    Přidat komentář

    * Nezapomeňte na povinné pole.